Aktualności

Członkiem Grupy Kapitałowej Relpol S.A. jest spółka DP Relpol Altera w Czerniachowie na Ukrainie. Zakład w Czerniachowie jest podmiotem, w którym Relpol SA posiada 100% udziałów, a przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług kooperacji wyłącznie na potrzeby Grupy. W zakładzie montowane są wybrane grupy produktów, zatrudnionych jest w nim około 250 osób. Spółka w Czerniachowie jest istotnym miejscem produkcji, a jego pracownicy ważną częścią naszej Załogi.

 

W ostatnim okresie pracownicy Spółki na Ukrainie, podobnie jak my wszyscy, byli poddawani stresom wynikającym z wpływu wirusa COVID na sposób organizacji oraz jakość życia i zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. W ostatnich tygodniach zmagają się również dodatkowo ze skutkami wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciw Ukrainie obawiając się o zdrowie i życie swoich rodzin oraz ich samych.

 

Zakład w Czerniachowie Po 2,5 tygodnia postoju od rozpoczęcia wojny, wznowił działalność w ograniczonym zakresie i prowadzi ją w takim, w jakim jest to bezpieczne dla pracowników tamtej spółki i możliwe ze względów logistycznych oraz zgodnie z prawem i wytycznymi administracji państwowej Ukrainy. Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z dyrektorem zakładu w Ukrainie, na bieżąco ocenia ryzyko i podejmuje działania. Firma Relpol S.A. dziękując naszym pracownikom na Ukrainie, solidaryzuje się z nimi w tym trudnym dla nich momencie, starając się wspierać zarówno tam na miejscu jak i w Polsce oferując uchodźcom miejsce pracy w naszym zakładzie w Żarach.

 

Relpol S.A. z chwilą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wstrzymał wszelkie dostawy produktów na rynek Rosyjski i Białoruski. 

 

Flagi

Członkiem Grupy Kapitałowej Relpol S.A. jest spółka DP Relpol Altera w Czerni...

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu umowy z firmą Firma M&J Modern Construction  na realizację zadania polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie należącym do Relpol S.A. w Żarach. W grudniu 2021 zakończyły się prace związane z budową nowej hali. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac budowlanych w stosunku do pierwotnych zapisów umowy, a także ze względu na okresowo trudniejsze warunki atmosferyczne, termin zakończenia inwestycji w wyniku obopólnych uzgodnień przesunięty został o 3 miesiące. Na przełomie 2021/2022 r. trwała relokacja parku maszynowego automatycznych linii produkcyjnych przekaźników miniaturowych.

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu umowy z firmą 
Czytaj więcej...

Projektowaniem takiego przekaźnika zajmuje się nasz konstruktor Piotr Tetlak, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach programu doktoratu wdrożeniowego, Piotr opracowuje rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną przekaźników elektromagnetycznych, co pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii, a tym samym korzyści ekologiczne i finansowe. 

 

Projekt realizowany przez Piotra jest częścią programu wspieranego przez NCBiR "OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI"   Wiecej o programie NCBiR

 

Na więcej informacji o samym projekcie oraz o współpracy Piotra z Uniwersytetem Zielonogórskim zapraszamy do artykułu Gazety Lubuskiej

Projektowaniem takiego przekaźnika zajmuje się nasz konstruktor Piotr Tetlak,...
Czytaj więcej...

Podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości otrzymaliśmy Polską Nagrodę Przedsiębiorczości 2021.  

"Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2013 roku, w Katowicach. Od tamtego czasu wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz spotkań osób decyzyjnych ze świata nauki, biznesu, samorządu, parlamentarzystów oraz reprezentantów administracji rządowej. Kongres to platforma wymiany eksperckiej wiedzy i ogromnego doświadczenia polskich przedsiębiorców, naukowców oraz polityków tj. prezesów spółek, dyrektorów instytucji, rektorów uczelni, samorządowców oraz ekspertów ds. prawa i gospodarki."

W trakcie kongresu zostały wręczone nagrody dla najprężniej działających polskich firmy, uczelni oraz samorządów. Wyróżnienie dla nas przyznane zostało za istotny wpływ na kształt i rozwój w zakresie produkcji najwyższej jakości przekaźników. W Radzie Programowej Kongresu, która przyznaje nagrody zasiadali przedstawiciele 3 sektorów, na których opiera się Kongres: biznesu, nauki oraz samorządu. W tym roku więc o przyznaniu nagród zadecydowała kapituła w składzie: gospodarz miasta w którym odbywa się Kongres - Prezydent Miasta Krakowa - Pan Jacek Majchrowski, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - prof. nadz. dr Klemens Budzowski oraz Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości - Pan Wojciech Pomarański. 

Bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy i gratulujemy wszystkim naszym pracownikom. 

Podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości otrzymaliśmy Polską Nagrod...
Czytaj więcej...