Podstawowe wskaźniki

WKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GK RELPOL

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Rentowność brutto na sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100%

16,0%

20,7%

19,7%

18,9%

23,9%

21,6%

Rentowność netto sprzedaży

Wynik netto/ sprzedaż *100%

0,8%

4,9%

6,4%

4,2%

7,0%

4,7%

ROE

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100%

1,3%

7,1%

9,1%

6,0%

12,1%

7,7%

ROA

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100%

0,9%

5,6%

7,2%

4,6%

9,3%

6,0%

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI GK RELPOL

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Płynność bieżąca

Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe

2,26

2,80

4,67

3,30

3,13

3,35

Płynność szybka

Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe

1,02

1,35

2,39

1,59

1,63

1,69